آموزش های مجازی و آزاد
 
EnAr
University of Hormozgan
ثبت نام لیست دوره ها ورود به سامانه
06 خرداد 1402

کارگاه آموزشی آشنایی با تکنولوژی کشت بافت گیاهی

کارگاه آموزشی آشنایی با تکنولوژی کشت بافت گیاهی

06 خرداد 1402

کارگاه آموزشی آشنایی با مهندس ژنتیک، کلونینگ و انتقال ژن

کارگاه آموزشی آشنایی با مهندس ژنتیک، کلونینگ و انتقال ژن

06 خرداد 1402

آشنائی با نرم افزار spss و کاربرد آن در تجزیه های آماری

دوره آموزشی آشنائی با نرم افزار spss و کاربرد آن در تجزیه های آماری

23 اردیبهشت 1402

برگزاری دوره دوم توانمندسازی زبان انگلیسی دانشجویان دکتری

برگزاری دوره دوم توانمندسازی زبان انگلیسی دانشجویان دکتری

23 اردیبهشت 1402

برگزاری دوره های آموزشی طراحی وب و برنامه نویسی پایتون

برگزاری دوره های آموزشی طراحی وب و برنامه نویسی پایتون

23 اردیبهشت 1402

برگزاری دوره آموزشی امنیت شبکه(مقدماتی)

دوره آموزشی امنیت شبکه(مقدماتی)

23 اردیبهشت 1402

برگزاری دوره های آموزشی ویژه تابستان

دوره های نقاشی خلاق ویژه سنین-دست سازهای خمیری-نقاشی روی شیشه-نقاشی روس سفال-نما کاشی-تکنی...

23 اردیبهشت 1402

برگزاری دوره آموزشی خطاطی با قلم نی و با خودکار

دوره آموزشی خطاطی با قلم نی و با خودکار