دانشگاه هرمزگان
آزمایشگاه مرکزی کتابخانه مرکزی هیأت علمی مجتمع دانشگاهی میناب آموزش های آزاد نهاد رهبری
EnAr ورود 0

اطلاعیه آموزشی

زمان مصاحبه علمی معرفی شدگان آزمون دکتری سال 1402 و مدارک لازم

زمان مصاحبه علمی معرفی شدگان آزمون دکتری سال 1402 و مدارک لازم

اطلاعیه 1: زمان مصاحبه علمی معرفی شدگان آزمون دکتری سال 1402 و مدارک لازم

لطفا از لینک زیر وارد صفحه اطلاعیه شوید

https://hormozgan.ac.ir/home/index/12/31/news/3654

1
بازدید امروز: 1    بازدید کل: 617